Panoramy

Niektóre sceny są wręcz stworzone do sklejenia ich w ujęcia złożone z kilku poziomych kadrów. Panoramy wykonywałem nie tylko w obrębie rozległych krajobrazów, ale również przy bliskim kadrowaniu. Technikę stosowałem zarówno na długich ogniskowych, jak i przede wszystkim używając obiektywów szerokokątnych.
Panoramy poziome wykonać możemy również z ręki, jednak nie mamy wówczas 100% pewności, że wszystko zostanie prawidłowo złożone. Statyw umożliwia nam przesuwanie aparatu na jednej płaszczyźnie i mamy pewność, że skład zdjęć przebiegnie bezbłędnie. W olbrzymiej większości przypadków nie jest konieczne posiadanie specjalistycznej głowicy panoramicznej. Wystarczy zwykła głowica kulowa lub 3d; pomocna bywa dodatkowa poziomica wpięta w gorącą stopkę.