Fotografia sakralna

Krajobraz sakralny jest tematem wielu naukowych analiz i opracowań. Charakteryzuje się obecnością namacalnych przejawów wiary. Obiekty sakralne mogą być dopełnieniem ciekawego krajobrazu lub jego głównym motywem. Ich obecność na zdjęciu gwarantuje uzyskanie nowego, oryginalnego kadru. Wszystkie składniki otoczenia, zarówno te naturalne jak i zmienione przez człowieka, łącznie z obiektami sakralnymi budują tzw. tożsamość miejsca. Tworzy je otoczka historyczna dziedzictwo kulturowe, przyroda oraz sytuacja obecna danego miejsca.

Właśnie krajobraz sakralny posiada swoisty duch miejsca, które jest postrzegany również sensie niematerialnym poprzez specyficzny nastrój, obecność obiektów i związanej z nimi unikalną historią. Zdjęcia te powstawały podczas wielu fotograficznych wypraw na potrzeby książki o fotografii krajobrazu i architektury, która wkrótce ukaże się również na mojej stronie.